logo

skapa ett konto


Ett konto krävs för att komma åt vår lönestatistik som endast är tillgänglig för medlemmar. Endast medlemmar i någon av Volvos akademikerföreningar får skaffa ett konto.

Personuppgifterna i anmälan är för att vi säkert ska kunna koppla ditt konto till ditt medlemskap. Notera att endast volvo-mail är tillåtna som användarid.


Skapa konto