logo

Verksamhet


Akademikerna Volvos ändamål är:

  • att tillvarata medlemmarnas intressen inom Volvokoncernen i övergripande frågor.
  • att stödja de ingående medlemsklubbarna i deras arbete.
  • att vara ett informationsorgan mellan förtroendemän i koncernövergripande uppdrag.

Arbetsområden inom styrelsen (sammankallande med fet stil):

Koncernförhandlare:
Peter Månsson , & Therése Koggdal (suppleant)

Lönegruppen:
Katarina Strid, & Karl Erbs (suppleant), & Gert Andersson (suppleant), & Peter Månsson (suppleant), & Therése Koggdal (suppleant)

Kommunikationsgruppen:
Mikael Johansson, & Pernilla Sampson (suppleant), & Katarina Strid (suppleant), & Thomas Eriksson (suppleant)

Kompetensgruppen:
Karl Erbs (suppleant)

Arbetsmiljögruppen:
Karin Eriksson, & Pernilla Sampson (suppleant)

Mångfaldsgruppen:
Mari Larsson (suppleant), & Katarina Strid (suppleant), & Therése Koggdal (suppleant)

PTK-Volvo:
Magnus Daun